Category: แนะแนว


Advertisements

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSION โปรแกรมนี้ช่วย คิดคะแนนจากเกรด ช่วยคิดคะแนนรวม และยังคาดการณ์คะแนน Ent ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งประเมินโอกาส สอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละ คณะ ช่วยเป็นแนวทางในการ เลือกคณะ มหาวิทยาลัย
– Update 16/04/2553
อัพเดทคะแนนขั้นต่ำ 3020 รหัส โดยอัพเดทดังนี้
1 ตรวจสอบคะแนนใหม่เทียบรายกลุ่มคณะสาขา และมหาวิทยาลัย
2 วิเคราะห์ผลจากการเปลี่ยนแปลงของ ONET GAT PAT ทั้งสามรอบ
3 อัพเดทคะแนนในส่วนของความฮิตในการเลือกคณะในปีนี้
4 เพิ่มเก็งคะแนนสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม เอกชน
5 แนวโน้มคะแนนจากการที่มีคนทำคะแนน GAT ได้สูงจำนวกว่า 4000 คน

– Update 10/04/2553
อัพเดทคะแนน
รหัสคณะ/สาขา

– Update 03/04/2553
อัพเดทความเปลี่ยนแปลงจากคะแนน GAT PAT และ ONET ล่าสุด
รออัพเดทรหัสคณะปีล่าสุด วันที่ 8 เมษายน นี้

– Update 02/04/2553 (อัพเดทคะแนน)
– Update 01/04/2553 (ปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถคำนวณคะแนนที่ 30,000 คะแนน)