ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้ สูงประมาญ 2 ใน 3 ของหลุม

ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ช้ายและขวา)

ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

กลบดินที่เหลือลงในหลุม

กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น

ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก

หาวัสถุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

รดน้ำให้โชก

ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

Advertisements